DESIGNED BY JOOMLA2YOU

Persbericht 28 03 2017

28 maart 2017,
Persbericht van de ABEVA

Een belangrijke overwinning voor de slachtoffers van asbest.

Vandaag heeft het Hof van beroep te Brussel het oordeel van de rechtbank van eerste aanleg bevestigd. In 2011 oordeelde deze dat het Eternit bedrijf in fout was getreden en verantwoordelijk is voor de dood van Françoise Vannoorbeek-Jonckheere.

In juli 2000 overleed deze omwonende van het bedrijf te Kapellen-op-den-bos van een jarenlange blootstelling aan asbest. Deze vezels werden in de verschillende producten van Eternit gevonden en hebben het milieu op divers wijzen aangetast. Ter herinnering, 3 andere leden van de familie Jonckheere zijn aan een mesothelioom gestorven. Dit is de zwaarste aandoening ten gevolge van asbest. Pierre, de man van Françoise, was een werknemer bij Eternit die besmet werd tijdens het uitvoeren van zijn beroep. De andere familieleden zijn Pierre-Paul en Stéphane, 2 van de 5 kinderen van Pierre en Françoise. Beide zijn op 43-jarige leeftijd overleden ten gevolgen van een blootstelling aan asbest vanuit de omgeving van hun kinderjaren.

De ABEVA verheugd zich op de bevestiging van de Brusselse Hof van beroep over het oordeel die zij hebben uitgesproken. Dit is een historisch vonnis op verschillende vlakken. Ten eerste omdat het de eerste in België is. Daarnaast is dit 17 jaar na de moedige actie ondernomen door Françoise Vannoorbeeck-Jonckheere. Zij die het heeft gewaagd om tot naar de rechtbank te gaan en zich te verzetten tegen de almacht van een bedrijf. Zij die de voorgestelde transactie van Eternit geweigerd heeft, die ze als belachelijk en onwaardig oordeelde, omdat deze met een zwijgplicht gepaard ging.

Het eerste vonnis, dat zeer goed geargumenteerd is en op precies historisch bewijsmateriaal berust, oordeelde dat Eternit kennis had over het feit dat haar activiteit de omwonenden en haar arbeiders in gevaar kon brengen. De uitspraak van het Hof heeft hierbij bevestigd dat deze onderneming in fout was getreden.

Bovendien verwerpt zowel het arrest van het Hof als het vonnis van de rechtbank van eerste aanleg het argument van verjaring dat door Eternit werd ingeroepen. De firma is niet in staat aan te tonen dat de blootstelling die aanleiding gaf aan het overlijden van Françoise Vannoorbeek-Jonckheere anterieur is aan de verjaringstermijn. Het slachtoffer werd voortdurend vanaf de jaren 50 tot 90 aan asbest blootgesteld, waardoor zowel de laatste als de eerste jaren daarbij een rol hebben kunnen spelen.
www.abeva.eu

Echter betreurt de ABEVA dat het Hof de verleende schadevergoeding zeer sterk heeft verminderd, van 250.000 naar 25.000 euro. Al weet men dat dit vooral te danken is aan een procedure fout is het niet verstaanbaar dat het bedrag lager is dan het verleende bedrag door het Asbestfonds (AFA). Dit bewijst ons nog eens dat een leven volgens de Belgische wetgeving weinig waard is.

Maar het noodzakelijke is verkregen, namelijk: het eerste vonnis en het arrest van het Hof van beroep erkennen de verantwoordelijkheid van de multinational en verwerpen de verjaring. Dit is een belangrijke mijlpaal en zal waarschijnlijk gebruikt kunnen worden op een andere plaats, in een ander land, in andere omstandigheden of bij andere slachtoffers.

Van haar kant zal de ABEVA, aangemoedigd door deze majeure gerechtelijke fase, haar strijd voortzetten betreffende:

  • De volledige vergoeding van alle slachtoffers van asbest. Dit zowel door tussenkomst van het Asbestfonds als via de rechtbank. Hierbij moet men weten dat de behandeling van de door asbest veroorzaakte longkanker niet wordt vergoed door de AFA. In België zouden ze naar schatting tussen de 350 en 700 per jaar bedragen.
  • De afschaffing van alle juridische hinderpalen voor deze vergoeding. In het bijzondere de opheffing van onschendbaarheid van de verantwoordelijke en eventuele problemen gelinkt aan de inschrijving, dit volgens het principe van "vervuiler-betaler"
  • Het verwijderen van de nog aanwezige bronnen van blootstelling aan asbest. Met als bijzondere prioriteit aan scholen en andere gebouwen in het onderwijs.
  • Gedreven recherche in de medische sector om aandoeningen veroorzaakt door asbest te genezen
  • Een wereldwijd verbod van asbest

Verschillende buitenlandse afgevaardigden komende van Frankrijk, Italië, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Japan en India waren deze dinsdag aanwezig in het justitie paleis van Brussel om de Belgische slachtoffers en hun vereniging te ondersteunen. De ABEVA is hiervoor zeer dankbaar en ondersteunt hen in hun soortgelijke strijden in hun respectieve landen.

Nieuwe website : www.abeva.eu
Het bericht in pdf