DESIGNED BY JOOMLA2YOU

WEZEMBEEK-OPPEM

Minder dan 8 maanden na de toekenning van een milieuvergunning Klasse 1 aan een vervoer-en grondwerkenbedrijf gelegen in de Marcelisstraat te wezembeek-Oppem werden in de buurt asbestvezels on¬tdekt.

Op initiatief van een buurtbewoner van de Gergelstraat werd dit onderzoek door een erkend onafhankelijk laboratium gevoerd.

Deze ontdekking is des te meer verontrustend omdat dit bedrijf naast twee kleuterscholen gelegen is waar dagelijks 180 kinderen van 3 tot 6 jaar verblijven.

Deze toekenning van Klasse 1 (het hoogte niveau in Vlaande¬ren) geeft dit bedrijf o.a. de toestemming :

    om asbest op te slaan;
    werfafval in open lucht te verbrijzelen.

Volgens de deskundigen vormt vooral dit laatste punt (het verbrijze¬len) het hoogste risico voor de buurtbewoners.

Buurtbewoners, de twee kleuterscholen en ouders hadden tijdens het openbaar onderzoek 108 bezwaarschriften ingediend bij de gemeente … maar tevergeefs. Nadien zijn ze in hoger beroep gegaan bij de Vlaamse minister van leefmilieu… tevergeefs. Sindsdien hebben buurtbewoners en ouders een rechtsvordering bij de Raad van State ingediend. Die op dit ogenblik lopende is.

De gemeente is tegen deze vergunning niet in beroep gegaan. Noch bij de minister noch bij de Raad van State. Nochtans is het advies van de deskundigen i.v.m. de gezondheidsrisico’s duidelijk en meerdere waarschuwingen werden reeds eerder geformuleerd :

 
de volledige tekst in pdf