DESIGNED BY JOOMLA2YOU

Persconferentie, 12 december 2015, WAT ABEVA VRAAGT en OPEIST.

Door onze terreinverkenning en door onze ontmoetingen met de asbestslachtoffers hadden we daar niet de minste twijfel aan maar het Adras onderzoek bewijst toch alweer hoe ontzettend groot de door het asbest aangerichte schade wel is geweest en nog reëel blijft. Dit versterkt de ABEVA-leden in hun mening en overtuiging dat de slachtoffers een echte en complete schadevergoeding moeten krijgen en dat nu de noodzakelijke voorzorgsmaatregelen getroffen moeten worden om dergelijke drama’s in de toekomst te vermijden.

Na een langdurige strijd hebben we dan toch bereikt dat in 2007 het “Asbest Fonds Amiante” (een Belgisch fonds voor de vergoeding van asbestslachtoffers) werd gecreëerd. Een heel belangrijk resultaat waardoor t/m 1 april 2015 een vergoeding kon worden toegekend aan 1.453 mesothelioomslachtoffers (waarvan er 338 geen beroepsslachtoffers waren) en aan 735 asbestoseslachtoffers. En toch zou de toch nog onvoldoend blijvende AFA voorziening verbeterd kunnen en moeten worden. Vanaf de oprichting van het AFA heeft ABEVA hervormingen en verbeteringen voorgesteld. Ze worden hier nog eens herhaald :

de volledige tekst in pdf