DESIGNED BY JOOMLA2YOU

Abeva 20 jaar verjaardag

Beste vrienden en sympathisanten,

Dit jaar is 20 december voor Abeva een belangrijke verjaardag. Al twintig jaar aanwezigheid en uitstraling in het milieu van de vele verenigingen die wereldwijd actievoeren in de strijd voor en de verdediging van de asbestslachtoffers, slachtoffers van machtige en milieuvervuilende multinationals.
Asbest, amiante, asbestos…waartegen we onze strijd met kennis en ervaring blijven voortzetten.
In ons land werden de grootste asbest-cementfabrieken gebouwd en kon de internationale asbestlobbygroep onderdak vinden.
Men wilde bij de firma Eternit of bij haar verkooporganisaties werken om de kost te verdienen en om goed te leven maar velen hebben er integendeel hun leven bij ingeschoten.

Asbest wordt nog steeds verwerkt en aangewend (bv. in Rusland, in China, in Brazilië of in Kazakhstan). Het blijft aanwezig in meer dan 3000 verschillende producten en niet alleen in de bouw, maar bv. ook in verfproducten, in het vervoer, in de gezondheid en in speelgoed…
Wat is nu nog onze reactie, nu het aantal milieuslachtoffers zich nog zo sterk uitbreidt?

Op 20 december hadden we u allemaal willen uitnodigen om samen deze verjaardag te vieren. Dit kan helaas niet. Een dodelijk virus heeft ons leven verpest. We hopen toch dat deze gelegenheid wat later zal kunnen worden gevierd.
Hier het Abeva News (speciale uitgave voor deze verjaardag), de andere nummers zijn op deze site beschikbaar.

Ik wil zeker niet afsluiten zonder een dankwoord voor wie ons hun getuigenis hebben gemeld en ook voor wie vrijwillig hun tijd hebben gegeven om dit nummer te vertalen, te herlezen of voor het opmaken ervan zodat het verzonden kon worden. Misschien brengt een en ander ook een idee voor geschenken en giften?
Veel plezier bij het lezen en blijf voorzichtig, gelukkig en optimistisch.
Yes we can!

Eric Jonckheere, voorzitter Abeva.