DESIGNED BY JOOMLA2YOU

Actieplan voor asbestveilig Vlaanderen tegen 2040, vergoeding voor wie levensgevaarlijke stof laat verwijderen

Het Nieuwblad, 21 juli 2018

De Vlaamse regering heeft een actieplan klaar om tegen 2040 asbestveilig te zijn. Er komen maatregelen om zeker het risicovolle asbest in Vlaanderen versneld af te bouwen. Wie asbest wil laten verwijderen, zal kunnen rekenen op een financiële tegemoetkoming. Dat heeft Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvliege (CD&V) bekendgemaakt.

De productie en toepassing van asbest en asbesthoudende materialen zijn verboden sinds 1998 en 2001, maar toch is nog ongeveer 2,3 miljoen ton asbesthoudende materialen aanwezig in gebouwen en infrastructuur. Zonder bijkomend ingrijpen verwacht de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) dat asbesthoudende producten pas tegen 2070 grotendeels verdwenen zullen zijn.

Maar omwille van de risico’s van asbest, heeft de Vlaamse regering al langer de ambitie om zeker het risicovolle asbest versneld af te bouwen. Nu ligt daarvoor ook een concreet actieplan op tafel.

Een greep uit de maatregelen: tegen 2022 komt er een verplichte opmaak van een asbestinventaris bij de verkoop van en gebouw en tegen 2032 komt er een asbestinventaris voor alle gebouwen van voor 2001.

Het actieplan mikt op de versnelde verwijdering van de meest risicovolle asbesttoepassingen (bv. asbestdaken- en gevels) tegen 2034 om dan tegen 2040 te komen tot een volledige afbouw van alle asbestproducten die in slechte toestand zijn.

Omdat de kosten voor de verwijdering van asbest in bepaalde gevallen kunnen oplopen, komt er een ondersteuningssysteem. Minister Schauvliege: “ik lanceer een subsidie voor de organisatie van asbestafbouwprojecten waarbij burgers en lokale besturen zeer voordelig asbesttoepassingen kunnen laten verwijderen of ophalen”.